Új premizálási és szervezeti rendszer

 

Jelentés
A Politikai Bizottságnak játékfilmgyártásunk megjavítását szolgáló néhány fontosabb intézkedésről
 
Játékfilmgyártásunk az utóbbi időben sok jogos kritikát váltott ki, mert tartalmilag és művészi kidolgozás szempontjából elszürkült, a filmek túlnyomó többsége gyenge, alig közepes. Ennek kettős oka van. Az egyik: filmművészetünk kerüli a társadalmilag fontos témákat, konfliktusokat, többnyire azért, mert ezeket a forgatókönyvírók és rendezők nem is ismerik, illetve gyakran periférikus problémákat tekintenek társadalmunk fejlődésére jellemzőnek. /…./
Másik oka filmgyártásunk igen kritikus helyzetének a jelenlegi gyártási rendszerben keresendő, amely egyrészt nem tette sem anyagilag, sem művészileg érdekeltté a rendezőt /…./ ugyanakkor pedig gyenge filmek alkotói /…./ anyagilag mindenképpen jól jártak, mert havi fizetésükön kívül a legyártott filmért különböző címeken kaphattak jelentős összegeket.
/…../
A helyzeten javítandó új premizálási és a filmgyártás új szervezeti rendszerét kell kidolgozni, és életbe léptetni.
 
I.
 
A premizálási rendszer azt az elvet valósítsa meg, hogy a jó film anyagi megbecsülést is kapjon, a gyenge pedig ne részesülhessen anyagi elismerésben. /…./
 
Ezért
a., Négy művészeti premizálási kategóriát állítanánk fel; az elsőt 120.000, a másodikat 60 ezer, a harmadikat 35.000 Ft-tal. A negyedik kategóriába sorolt filmek nem kapnának művészeti prémiumot.
/…./
 
II.
 
A filmgyártás új szervezeti felépítésének az lenne az elve, hogy a művészi munka központjai a stúdiók, a filmgyárak pedig kivitelező vállalatok.
Ennek megfelelően:
a., a Hunniában négy játékfilmstúdió működne, amelynek vezetőit a minisztérium bízza meg. (Herskó János, Fejér Tamás, Újhelyi Szilárd és Nemeskürty István elvtársak.)
b., A stúdiók hatáskörébe tartozik az egész művészi munka (a forgatókönyv és a munkakópia elfogadása is.)
c., A minisztérium viszont fenntartja magának a jogot, hogy egy szűkebb körű társadalmi bizottság (Filmművészeti Bizottság) véleményét meghallgatva eldöntse a stúdió által forgatásra elfogadott könyvek gyártási sorrendjét, érvényesítve azt az elvet, hogy egy később elkészült, de jobb forgatókönyv kiszoríthassa a sorból a már besorolt, de gyengébb forgatókönyvet. /…/
 
III.
 
Határozat
 
A Politikai Bizottság a jelentést elfogadta.
 
Budapest, 1963. febr.1. Darabos Iván
 
A dokumentumon kézzel Ilku Pál aláírása
 
(MOL – 288.f. / 36. cs. / 21. ő.e.)

 

 
german bbw sex